ÚvodSpeciální zařízení → Vozová zarážka EMVZ-02

Elektromechanická vozová zarážka EMVZ-02

Vozová zarážka EMVZ-02 byla vyvinuta pro místa na seřadištích a železničních vlečkách, kde obsluha kolejiště pravidelně zabezpečuje kolej vozovou zarážkou. Její předností je rychlost a eliminace přítomnosti obsluhy v daném místě.

Základní popis

Elektromechanická vozová zarážka je pevně upnuta ke koleji a ovládána je dálkově z řídicí místnosti, nebo z ovládací skříňky u kolejiště. Eliminuje přítomnost obsluhy v daném místě, když informace o pozici zarážky má obsluha sprostředkovanou pomocí koncových čidel zařízení.

Ovládání

Vozová zarážka může být zapojena do automatického řídicího systému, nebo být ovládána stisknutím tlačítek OTEVŘÍT / ZAVŘÍT. Stav je indikován barevnými signálkami.

Instalace

Instalace zarážky nevyžaduje speciální úpravy či stavební práce. Mechanismus je upevněn pomocí upravených podkladnic ke levé či pravé kolejnici zespodu mezi dva pražce, vždy pouze na jedné straně. K tělesu zarážky jsou přivedeny napájecí a ovládací kabely výkopem podél kolejiště případně nadzemními trasami.

Technický popis

Tvar a vlastnosti samotné vozové zarážky vzor 87 pokládané na kolejnici odpovídají Pokynům SŽDC ze dne 27. 1. 2016.

Zarážka je na kolej dopravena po obloukové dráze z vnější strany kolejiště pomocí páky, ke které je upevněna šrouby. V případě, kdy dojde k ujíždění vagonů a kontaktu zarážky s dvojkolím, dojde silou vagonu k ustřižení upevňovacích šroubů od páky a brzdění o kolejnici. K jejímu opakovanému použití je nutno použít pak nové šrouby.

Ve výchozí pozici, kdy se zarážka nachází mimo kolejnici, nezasahuje do průjezdného profilu.

stáhnout typový list »