ÚvodLanová zařízení → PZ 15

Lanové posunovací zařízení PZ 15, PZ 15 DUO

Lanové posunovací zařízení PZ 15 je určeno k posunu železničních vozů při jejich nakládce a vykládce na železničních vlečkách, na stáčištích kapalných produktů a na terminálech. Je schopno dle místních podmínek uvést do pohybu a ubrzdit soupravu vozů o celkové hmotnosti až 500 t oběma směry.

Základní popis

Nabízíme 2 verze PZ 15: základní → pro 1 kolej a PZ 15 DUO → posun vozů probíhá vždy na jedné ze dvou souběžných kolejí. Přítomnost obsluhy v blízkosti vozů je nutná pouze pro zapnutí a odepnutí tažného ramene kočky.

PZ 15 je tvořeno zákl. celky - poháněcí stanicí, vratnou stanicí, kočkou s ramenem a čepem, taženou po pojezdové drážce vně kolejiště pomocí dopravního lana. Tažné rameno kočky lze připojit speciál. čepem k bočnímu háku vagónu v soupravě. Součástí je el. rozvaděč s řídícím systémem a napínací agregát lana.

Řízení

Rozjezd a brzdění soupravy jsou řízeny frekvenčním měničem. Programovací automat v technologickém rozvaděči umožňuje logické vazby na stávající technologická zařízení vlečky (plnící hubice a ramena, kolejová váha atd.).

Celá technologie posunovacího zařízení může být navržena i realizována do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Průběh posunu PZ 15

  1. Posunovací lokomotiva přisune soupravu vozů do oblasti posunovacího zařízení.
  2. Obsluha odpojí soupravu od lokomotivy a ta může plnit jiné úkoly.
  3. Obsluha si pomocí dálkového radiové soupravy posune pojezdovou kočku pod boční hák jednoho z posunovaných vagonů. Uchopí tažné rameno za držák, zvedne jej, současně mikroposuvem kočky dojede přesně k háku a zapne a zajistí čep na háku.
  4. Přesune pomocí lanového posunovacího zařízení jednotlivý vagon, nebo více vagonů na určené místo.
  5. Po provedení nakládky či vykládky dopraví obsluha vagony stejným postupem na místo, kde je převezme posunovací lokomotiva.

Poháněcí stanice

Je tvořena svařovaným pojezdovým rámem, který je pomocí kotevních šroubů kotven na betonovém základě vně kolejiště a v něm pojíždí hlavní pohon. V rámu pohonu je uložena poháněcí jednotka sestavená z 3-fázového vzduchem chlazeného elektromotoru a planetové převodovky s poháněcím lanovým kotoučem.

Na betonovém základě poháněcí stanice jsou uloženy kladky, navádějící poháněné lano na vratnou stanici a na tažnou kočku.

Napínání dopravního lana se uskutečňuje standardně pomocí hydraulického agregátu.

Vratná stanice

Skládá se ze dvou svařovaných rámů s uloženými lanovými kladkami na železobetonovém základu mimo kolejiště.

Kladky zajišťují navedení dopravního lana od vratné stanice k pojezdovým kočkám a k poháněcí stanici. Konstrukce je chráněna plechovým krytem.

Pojezdová dráha, kočka a tažné lano

Vodicí drážky jsou tvořeny ocelovým I profilem ve vzdálenosti cca 1400 mm od osy koleje (dle specifikace vagonů), v němž jezdí pojezdová kočka. Ta má rozsah ± 100 mm od osy vodící drážky pro uchycení bočního háku vagónu a před vyjetím z drážky ji chrání v koncových polohách zdvojené koncové snímače. Kočku tvoří svařovaná ocelová konstrukce s tažným ramenem s posilovací pružinou pro snadnou manipulaci při zapínání a odepínání čepu.

PZ 15 může pracovat i v obloucích a výhybkách. Pojezdovou dráhu lze skrýt v dlažbě nakládací rampy či silničním přejezdu. Lano je ke kočce upnuto pomocí očnice a svorek.

Ocelové tažné lano nemazané je navrženo dle STN EN 12385-4 o průměru dle projektovaného zatížení. Pohybující se lano je podepíráno válečky, jež snižují opotřebení lana otěrem a udržují jej v čistotě.

Ovládání

Posunovací zařízení se ovládá standardně pomocí přenosné radiové soupravy, která je nutná při zapínání čepu na hák a obsluha pak může manipulovat s železničními vozy z kteréhokoli místa na trati.

Další možností, jak ovládat nařízení, je z místní ovládací skříňky umístěné na přehledném místě vedle kolejiště. Servisním ovládacím místem je samotná rozvaděčová skříň, jež slouží pouze pro potřeby údržby a opravy.

Schéma - posunovací vozík s kladkami + poháněcí stanice za zarážadlem Schéma - posunovací vozík bez kladek + poháněcí stanice kolmo ke kolejišti

stáhnout typový list »
vyplnit dotazník pro konkrétní specifikaci zařízení »