ÚvodLanová zařízení → LTV-NV

Lanové posunovací zařízení LTV-NV

Lanové posunovací zařízení LTV-PV je určeno k posunu železničních vozů při jejich nakládce a vykládce na kusých kolejích železničních vleček, na stáčištích kapalných produktů a na terminálech. Je schopno dle místních podmínek uvést do pohybu a ubrzdit soupravu vozů o celkové hmotnosti až 2500 t.

Základní popis

Lanové posunovací zařízení je LTV-NV tvořeno základními celky - poháněcí stanicí, vratnou stanicí, posunovacím vozíkem, který je tažen po koleji pomocí dopravního lana.

Vozík je na straně spojení se soupravou vybaven standardními vagonovými nárazníky a šroubovým nebo poloautomatickým svěšovacím spřáhlem. Pro trhy, kde se používají automatická spřáhla (SA3), nabízíme i tuto variantu připojení. Nedílnou součástí je el. rozvaděč s řídícím systémem a napínací agregát lana.

Řízení

Rozjezd a brzdění soupravy jsou řízeny frekvenčním měničem. Programovací automat v technologickém rozváděči umožňuje logické vazby na stávající technologická zařízení vlečky (plnící hubice a ramena, kolejová váha atd.)

Celá technologie posunovacího zařízení může být navržena i realizována do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Průběh posunu LTV-NV

  1. Posunovací lokomotiva přisune soupravu vozů do oblasti posunovacího zařízení.
  2. Obsluha odpojí soupravu od lokomotivy a ta může plnit jiné úkoly.
  3. Obsluha pomocí místní skříňky nebo dálkového ovládání posune posunovací vozík k prvnímu vozu soupravy. Dojde ke spojení spřáhla vozíku se spřáhlem vagonu.
  4. Přesune jednotlivý vagon nebo více vagonů na určené místo.
  5. Po naložení vagonů dopraví obsluha vagony stejným postupem na místo, kde je převezme posunovací lokomotiva.

Poháněcí stanice

Je tvořena svařovaným pojezdovým rámem, který je pomocí kotevních šroubů kotven na betonovém základě a v něm pojíždí hlavní pohon. V rámu pohonu je uložena poháněcí jednotka sestavená z 3-fázového vzduchem chlazeného elektromotoru a planetové převodovky s poháněcím lanovým kotoučem.

Na betonovém základě poháněcí stanice jsou uloženy kladky, navádějící poháněné lano na vratnou stanici, posunovací vozík a k vratné stanici.

Napínání dopravního lana se uskutečňuje standardně pomocí hydraulického agregátu.

Vratná stanice

Skládá se ze svařovaného rámu s uloženými lanovými kladkami a úchytu - očnice (v případě „třílanového systému“ je lano pevně ukotveno do betonového základu vratné stanice).

Kladka zajišťuje navedení dopravního lana k posunovacímu vozíku a zpět, kde je pomocí úvazku, očnice a lanových svorek ukončeno. Konstrukce je chráněna ocelovým krytem.

Pojezdová dráha a tažné lano

Pro pojezd posunovacího vozíku LTV-NV slouží samotná kolej vlečky s tím, že parkovací poloha tohoto vozíku je zpravidla na konci dráhy u zarážedla.

Ocelové tažné lano nemazané je navrženo dle STN EN 12385-4 o průměru dle projektovaného zatížení. V kolejišti je pohyblivá větev lana podepírána válečky, které snižují opotřebení lana otěrem a udržují jej v čistotě.

Ovládání

Posunovací zařízení se ovládá standardně pomocí místní ovládací skříňky, která je umístěna na přehledném místě vedle kolejiště, nebo z ovládacího pultu v místnosti pro obsluhu.

Další možností je dálkové ovládání pomocí radiové soupravy. Obsluha manipuluje s vozy z kteréhokoli místa na trati. Servisním ovládacím místem je samotná rozvaděčová skříň, jež slouží pouze pro potřeby údržby a opravy.

Zachycení spřáhla

Ke spojení posunovacího vozíku LTV-NV s vagónem, nebo soupravou vagonů dojde po dojetí na doraz k nárazníkům vagónu - obsluha nasadí hák spřáhla nebo se poloautomatickké spřáhlo při kontaktu s hákem vagonu zapne samo.

Po každé manipulaci musí obsluha odepnout hák šroubového spřáhla či pákou z vnějšku uvolnit spřáhlo. Použití svěšovacího spřáhla u vozíku zvyšuje bezpečnost práce (obsluha nemusí vstupovat do kolejiště mezi vagony) a urychluje manipulaci, když obsluha jen rozpojuje spřáhla.

Schéma - posunovací vozík s kladkami + poháněcí stanice za zarážadlem Schéma - posunovací vozík bez kladek + poháněcí stanice kolmo ke kolejišti

stáhnout typový list »
vyplnit dotazník pro konkrétní specifikaci zařízení »