Úvod → Lanová zařízení

Lanová posunovací zařízení

Lanová posunovací zařízení jsou zařízení s uzavřeným lanovým okruhem, která jsou pevně instalována v kolejišti vleček průmyslových podniků. Slouží k manipulaci se železničními vagony při nakládce a vykládce surovin a zboží. K zachycení vagonů slouží jeden ze 3 pojezdových mechanizmů dle místních podmínek - LTV-PV, LTV-NV, PZ 15 a PZ 15 DUO.

Ovládání

Obsluha lanových posunovacích zařízení je realizována z místní skříňky u kolejiště, z ovládacího pultu v řídící místnosti, nebo pomocí dálkového ovládání.

V případě potřeby lze některé typy těchto lanových posunovacích zařízení automatizovat  využitím soustavy čidel a řídícího systému.

Pohon

K pohonu lanových zařízení slouží elektromotor o výkonu 7,5 – 30 kW.

Celá technologie posunovacího zařízení může být navržena i realizována do prostředí  nebezpečím výbuchu.


Lanová zařízení LTV-PV LTV-NV PZ 15 a PZ 15 DUO
Typ zařízení lanové posunovací lanové posunovací lanové posunovací
Zatížení na přímé trati max. do 1600 t max. do 2000 t max. do 480 t
Stavební část
 • základ vratné stanice
 • základ pohonné stanice
 • základ vratné stanice
 • základ pohonné stanice
 • základ vratné stanice
 • základ pohonné stanice
Trať instalace možná i v oblouku instalace možná i v oblouku vč. přejezdů přes 1 výhybku instalace možná i v oblouku vč. přejezdů přes výhybku
Vlastní pojezdová dráha ANO ↓
pojezd na technologické kolejničce uvnitř hlavní koleje
NE ↓
pojezd na hlavní koleji
ANO ↓
pojezd na pojezd. drážce instalované vně hlavní koleje
Mani-pulace manipulace se soupravou i  jednotl. vagóny uvnitř soupravy v obou směrech manipulace  ucelenou soupravou v obou směrech manipulace se soupravou i  jednotl. vagóny uvnitř soupravy v obou směrech
Ovládání
 • místně
 • možné i dálkově
 • místně
 • možné i dálkově
 • místně
 • možné i dálkově
Úpravy v kolejišti ANO ↓
instalace technologické kolejničky a drážek vedení dopravního lana
ANO ↓
instalace drážek vedení dopravního lana
ANO ↓
instalace pojezdové drážky
Možnosti provozu i přes upravené silniční přejezdy i přes upravené silniční přejezdy
 • i přes upravené silniční přejezdy
 • možnost obsluhy 2 souběžných tratí (PZ 15 DUO)
Obsluha 1 proškolená osoba 1 proškolená osoba1 proškolená osoba