ÚvodSpeciální zařízení → Kolejový aretační mechanismus

Kolejový aretační mechanismus KAM-60-8

Pružino-mechanický aretační systém je určen pro aretaci a držení nepohybujících se železničních vagonů na tratích se sklonem v průběhu operace s jednotlivými vagony, např. jejich držení v průběhu přesunu posunovacího zařízení při plnění nebo výsypu vagonů.

Základní popis

Aretační systém je tvořen ze dvou nezávislých částí – segmentových zápor, které jsou ovládány současně z centrálního rozvaděče. Každá segmentová zápora je umístěna samostatně na jedné straně kolejiště a uchycená na základových pražcích.

Základové pražce jsou umístěny mezi železničními pražci a jsou uchyceny ke koleji. V závislosti na rozchodu koleje 1520 nebo 1435 mm jsou pak použity dvě délky základových pražců.

Pozice segmentových zápor

Segmentové zápory aretačního mechanismu mají 3 pracovní pozice:

Parkovací poloha

Je poloha, kdy jsou segmentové zápory brzdícího mechanizmu rozevřeny a zasunuty v plechovém zakrytování, přičemž umožňují volný průjezd železničních vagonů a lokomotiv a nezasahují tak do průjezdného profilu tratě.

Parkovací poloha segmentových závor

Pohotovostní poloha

Je poloha, kdy nedochází ke kontaktu aretačních segmentů s dvoukolím vagónu, ale segmenty se nacházejí v blízkosti dvoukolí a mechanismus je připraven pro povel aretace. Pohotovostní poloha slouží k rychlejší reakci aretačního mechanismu a zkrácení doby, než se přesune do aretační polohy. Tato poloha dovoluje běžný průjezd železničních vagonů a korekci ustavení zachycovaného vagónu, ale nedovoluje průjezd lokomotiv.

Pohotovostní poloha segmentových závor

Aretační poloha

Poloha mechanismu, kdy dochází ke kontaktu aretačních segmentů s dvoukolím zachyceného vagonu. Jednotlivé aretační segmenty jsou opřeny o kolo vagonu, přičemž stlačované pružiny segmentů vytvářejí přítlak.

Aretační poloha segmentových závor

stáhnout typový list »