Úvod → Kolejová vozidla

Hnací kolejová vozidla

Hnací kolejové tahače a posunovací lokomotivy - 2-osé - řada 211, 3-osé - A 314, 4-osé - A 415 jsou určeny k posunu a manipulaci s vagony na vlečkách průmyslových podniků.

Konstrukce

Pro zrychlení a zlevnění schvalovacího procesu nových typů i projektové fáze jsou jako základ využívány podvozky již osvědčených lokomotiv. Rám podvozku s dvojkolím, nárazníky a spřáhly, brzdnou soustavou a sestupnými převodovkami prochází kompletní repasí a úpravou pro nové využití. Vše ostatní, tj. motor s převodovkou, akumulátory, vzduchová soustava, elektro výbava, kabina s ovládacími pulty, řídicí systém, kapoty s osvětlením a dalšími prvky jsou nové.

Pohon

2 druhy pohonu: elektrický z trakčních akumulátorůdiesel-elektrický, k pohonu slouží vždy asynchronní elektromotor. U trakčních akumulátorů se při brždění soupravy využívá rekuperace energie.

Obsluha

Hnací kolejová vozidla se vyrábějí ve verzích bez kabiny nebo s kabinou pro obsluhu.

Kolejové tahače bez kabiny jsou vždy ovládány pomocí dálkové radiové soupravy, kdy obsluha stojí na přehledném místě v kolejišti nebo na ochozu vozidla. Pro její obsluhu není potřeba strojvedoucího, ale pouze proškolené osoby s oprávněním posunovače. Jejich provoz je omezen na uzavřený podnikový vlečkový okruh.

Posunovací lokomotivy mají kabinu pro obsluhu s ovládacími pulty v obou směrech, k řízení je vyžadováno oprávnění strojvedoucího (na vyžádání lze dodat také dálkové ovládání pro řízení bez přítomnosti obsluhy v kabině).

Kolejová vozidla A 211, D 211 A 314 A 415
Typ zařízení mobilní kolejové 2-osé mobilní kolejové 3-osé mobilní kolejové 4-osé
Uspořádání dvojkolí B C D
Napájení
  • akumulátorové
  • dieselgenerátor
  • hybridní
  • akumulátorové
  • dieselgenerátor
  • hybridní
- akumulátorové
Trvalý výkon 37 kW 175 kW 300 kW
Trvalá tažná síla 26,7 kN 70 kN 120 kN
Hmotnost vozidla 24 t 48 t 60 t
Zatížení na přímé trati max. do 1000 t max. do 2000 t max. do 2000 t
Provozní rychlost max. 8,6 km/h max. 20 km/h max. 30 km/h
Ovládání dálkové ovládání
  • dálkové ovládání
  • z pultu v kabině tahače
  • dálkové ovládání
  • z pultu v kabině tahače
Další možnostiprovoz na uzavřené vlečce bez omezení provoz na vlečce i na veřejných drahách provoz na vlečce i na veřejných drahách
Obsluha 1 osoba 1 osoba 1 osoba
Požadovaná kvalifikacevedoucí posunu strojvedoucí strojvedoucí

Srovnání nákladů dieselové / akumulátorové lokomotivy

Měsíční provozní náklady na diesel-el. lokomotivu ř. T458
Položka množství sazba celkem
Nafta v litrech 3200 29 Kč/l 92 800 Kč
Motorový olej v litrech 50 52 Kč/l 2 600 Kč
Převodový olej v litrech 5* 45 Kč/l 225 Kč
Brzdové zdrže v ks 3** 362 Kč/ks 1 086 Kč
Celkem měsíčně 96 711 Kč
Roční náklady za rok 2008 1 160 532 Kč
Pozn.: Data získaná v r. 2008 v arálu TSR Ostrava.
*Převodový olej se mění co 2 roky. **Brzdové zdrže se mění co 3 roky, min. používání, hl. brzdou EDB.
Měsíční provozní náklady na akumulátorovou lokomotivu A 314
Položka množství sazba celkem
Elektrická energie v kW 6070* 1,28 Kč/kW 7 770 Kč
Nafta v litrech 15** 29 Kč/l 435 Kč
Destilovaná voda v litrech 100 9 Kč/l 900 Kč
Celkem měsíčně 9 105 Kč
Roční náklady za rok 2008 109 255 Kč
Pozn.: *noční proud, **pouze nezávislé topení