ÚvodKolejová vozidla → 4-osá - A 415

Hnací vozidlo 4-osá - A 415

Koncepce nového typu čtyřosé elektrické posunovací lokomotivy A 415 napájené z trakčních akumulátorů vychází z již prověřeného typu tříosé lokomotivy A 314 (710.201-5).

Základní popis

Vozidlo vzniklo na základě kompletní přestavby původní lokomotivy řady 716 (V60). Zcela novým je přenos výkonu - původní diesel-hydraulické soustrojí bylo nahrazeno asynchronním trakčním motorem a vstupním planetovým členem původní mechanické převodové skříně. Systém přenosu výkonu pomocí mech. redukční skříně a spojnic na jednotlivá dvojkolí je vhodný především pro použití na průmysl. vlečkách. Vysoký kroutící moment i při velmi nízkých otáčkách zajišťuje vektorově řízený střídač umožňující rekuperaci el. energie při brzdění.

Výhody

  • asynchronní přenos výkonu
  • řízení kroutícího momentu pomoci střídače  plným vektorovým řízením
  • dálkové řízení Åkerströms
  • stavění jízdní cesty na místním posunovacím obvodě
  • rekuperace elektrické energie
  • zkrácený režim dobíjení trakčních akumulátorů
  • diagnostika trakčních akumulátorů
  • vzdálený přístup do říd. systému při nabíjení
  • vyhodnocování energetické bilance

Kabina

Pro lepší přístup strojvedoucího do kabiny byly navrženy dva nové diagonální přístupy po ochozech, které jsou optimální z hlediska bezpečnosti práce a ergonomie. Kabina vozidla je opatřena sendvičovou střechou (tzv. tropiko), která zajišťuje teplotní komfort pro obsluhu vozidla zvláště v letních měsících.

Velkoplošná okna v podélné ose vozidla jsou projektována s negativními sklony a jsou vybavena výkonnými stěrači. Ovládací pulty strojvedoucího se sedačkami se nacházejí diagonálně na obou stranách kabiny. Kabina je vytápěna nezávislým topením Webasto.

Zdroj energie

Olověné trakční baterie jsou o nominálním napětí 640 V s kapacitou 930 Ah. Použito bylo 320 ks článků v 8 kontejnerech. Max. vybití baterií je 80 % kapacity, životnost při běžném provozu a 1500 nabíjecích cyklech je cca 10 let.

Při brzdění lokomotivy pomocí elektrodynamické brzdy je získaná elektrická energie dodávána zpět do akumulátorů a do superkapacitorů, které jsou využívány zejména při zvýšené spotřebě během rozjezdu soupravy.

Vybavení

Silová elektronika byla umístěna v prostoru el. představku nacházejícím se na jedné straně v prostoru mezi kabinou a akumulátory. Speciálně bylo vyřešeno chlazení trakč. střídače kapalinou  regulační smyčkou pro regulaci teploty. Pro snížení opotřebení okolků je vozidlo vybaveno moderním systémem mazání okolků OK-02 fa TRIBOTEC - mazivo rozptýlené ve vzduchu je nastřikováno přímo na oběžné dráhy okolků.

Zásobníky pískování jsou osazeny vytápěnými směšovači, které zamezí zamrzání písku v nepříznivých zimních klimatických podmínkách. Vytápěné jsou i pískovací trysky. Lokomotiva je vybavena průběžným elektro-pneumatickým brzdičem DAKO BSE a přímočinným brzdičem spolu  obvodem pomocné parkovací brzdy.

Hnací ústrojí

Schéma - přenos výkonu A 415

stáhnout typový list »
vyplnit dotazník pro konkrétní specifikaci zařízení »