ÚvodKolejová vozidla → 2-osá - řada 211

Hnací vozidlo 2-osé - A 211, D 211

Kolejové tahače řady 211 jsou hnací kolejová vozidla určena pro lehký a středně těžký posun a manipulaci s železničními vozy na vnitropodnikových vlečkách, terminálech a v přístavech v místě nakládky a vykládky. Tahače pracují s minimálními nároky na energii, provozní hmoty a obsluhující personál.

Základní popis

Legislativně splňují podmínky pro provoz na kolejích v součinnosti s jinými drážními vozidly, nejsou však lokomotivou pro nižší nároky na obsluhu (pouze osoba proškolená s kvalifikací "vedoucí posunu"). Tahače ř. 211 jsou poháněny trakčním elektromotorem. Zdrojem el. proudu pro trakční střídač je velkokapacitní trakční akumulátor - verze A, nebo diesel-elektrické soustrojí vyrábějící střídavý proud - verze D. Standardně se vyrábí bez kabiny s dálkovým ovládáním, lze i verze s kabinou pro obsluhu.

Pojezd vozidla

Pojezd je řešen jako kompletní rekonstrukce lokomotivy řady T 211, z které je použit hlavní rám s táhlovým a narážecím ústrojím, nápravové převodovky, dvojkolí, mechanické části brzdy. Ostatní části jsou řešeny jako novostavba.

Technický popis

Rám je upraven pro zástavbu nových prvků. Vozidlo má dvě hnací dvojkolí o průměru obručí 1000 m.

Na každé nápravě je na dvouřadých naklápěcích válečkových ložiskách uložena skříň pohonu náprav. Pohon náprav je proveden přímo kardanovými hřídeli z trakční sestupné převodovky.

Skříň pohonu nápravy se skládá z převodu čelních a kuželových ozubených kol. Kuželové soukolí je opatřeno spirálním ozubením, čelní soukolí má zuby přímé. Obě skříně jsou stejného provedení. Klopné momenty skříně pohonu náprav jsou zachyceny vzpěrnými tyčemi k výztuhám rámu.

Hnací ústrojí

Schéma - přenos výkonu

Verze A 211 (Aku)

Zdrojem el. energie je trakční akumulátor dodávající stejnosměr. proud, který je přiveden přes odpojovače, pojistky, jističe na meziobvod trakčního střídače. Střídač s plným vektorovým řízením řídí otáčky a kroutící moment trakčního elektromotoru. Systém přenosu výkonu řídí mikroprocesorová jednotka, která získává zpětnou informaci od enkoderu. Při požadavku obsluhy na pracovní výkon, dojde k rozjezdu vozidla po rampě střídače na zvolenou rychlost. Rychlost pak řídící jednotka udržuje nezávisle na sklonu trati, charakteru kroutícího momentu od zátěže. Převažuje-li kladný kroutící moment od zátěže, přechází trakční motor do generátorické oblasti a vyrobeným proudem dobíjí pomocí střídače trakční akumulátor. Popsaný jev je nazýván rekuperací elektrické energie.

Akumulátory

Jako zdroj el. proudu pro trakční střídač slouží olověný akumulátor o nominálním napětí 572 V a kapacitě 330 Ah. Akumulátor je uzpůsobený pro trakční účely a jeho 4 bloky jsou bezpečné i v případě nárazu jiného vozidla o rychlosti v=20 km/hod do stojícího tahače. Deformační výpočet nosičů akumulátoru byl proveden v certifikovaném systému ANSYS. Za účelem promíchávání elektrolytu při nabíjení je spolu s nabíječem instalován provzdušňovací systém → výrazně se snižuje množství tepla při nabíjení a zkracuje nabíjecí čas. Před hlubokým vybitím je akumulátor jištěn elektronickým zařízením, které na základě poklesu napětí pod zatížením vyhodnocuje zůstatek energie v akumulátoru.

Verze D 211 (Diesel)

Zdrojem výkonu je diesel-elektrické soustrojí vyrábějící střídavý proud. Střídavý proud je přiveden na usměrňovač napájející meziobvod trakčního střídače.

Hnací agregát je umístěný v přední kapotě a je tvořen vznětovým motorem spojeným pružnou spojkou se synchronním generátorem.

Trakční elektromotor

Vlastní pohon tvoří asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko o výkonu, který je vybaven cizím chlazením. Ventilátor cizího chlazení je řízen měničem a pracuje na základě teplotních údajů získaných z polovodičových čidel KTY umístěných ve statorovém vinutí trakčního elektromotoru.

Generátor a dieselový motor

Jako zdroj elektrického proudu pro trakční střídač slouží synchronní generátor kolejového tahače, který je poháněn dieselovým motorem. Soustrojí se spouští na základě povelu obsluhy.

Dieselelektrická jednotka je uzpůsobena pro potřeby zimního startu a její požadavky na údržbu jsou minimalizovány. V případě, že kolejové vozidlo neobdrží od obsluhy povel po dobu cca 10 min, dieselový pohon se samočinně vypne.

stáhnout typový list »
vyplnit dotazník pro konkrétní specifikaci zařízení »