Úvod

Kolejové pohony a.s. vznikla v dubnu 2013. Naší činností je projekce, montáž a vlastní výroba lanových posunovacích zařízení a hnacích kolejových vozidel určených pro železniční vlečky průmyslových podniků.

Zajišťujeme dodávku „na klíč“ → projekční práce + montáž + uvedení do provozu vlastními pracovníky nebo za pomocí subdodavatelů.

Investice do automatizovaného systému posunu přináší úspory ve spotřebě energií i pracovních sil (kvalifikovaní strojvedoucí) a v neposlední řadě moderní řešení zvyšuje bezpečnost a komfort práce.

Důležitý je také přínos pro životní prostředí, kdy elektrické zařízení nezatěžuje provoz emisemi zplodin a hlukem dieselových motorů.